Amerikaanse Dollar: Oorsprong en ontwikkeling

Bekijk foto's

De Amerikaanse Dollar is sinds 1785 de officiële valuta van de VS en heeft een belangrijke rol in de wereldhandel, versterkt door het Bretton Woods-systeem na WOII en de opheffing van de goudstandaard in 1971. Deze valuta is niet alleen binnen de VS in omloop, maar ook in diverse andere landen en territoria zoals Ecuador en de Britse Maagdeneilanden. Als dominante reservevaluta beïnvloedt de dollar de globale economie en speculaties over de toekomst suggereren dat ondanks uitdagingen zoals digitale valuta's, de dollar een centrale plek zal blijven innemen in de internationale financiële systemen.


Geschiedenis van de Amerikaanse Dollar

 • 1785: De dollar wordt door het Continentaal Congres aangenomen als de officiële munteenheid van de Verenigde Staten.
 • 1792: De Coinage Act wordt aangenomen, wat leidt tot de oprichting van de U.S. Mint en het vaststellen van de dollar als munteenheid gebaseerd op het zilveren en gouden standaard.
 • 1861-1865: Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog geeft de regering 'Greenbacks' uit, papiergeld dat niet inwisselbaar is voor goud of zilver, om de oorlog te financieren.
 • 1870: Het begin van de periode van de 'Gouden Standaard', waarbij papiergeld volledig inwisselbaar is tegen goud.
 • 1933: De Gouden Standaard wordt gedeeltelijk opgeheven tijdens de Grote Depressie; burgers moeten hun goud inleveren bij de overheid en het is niet langer mogelijk om papiergeld in te wisselen voor goud.
 • 1944: De Bretton Woods-conferentie resulteert in een internationaal monetair systeem waarbij vaste wisselkoersen indirect gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar, die op zijn beurt inwisselbaar is voor goud.
 • 1971: President Nixon maakt een einde aan de directe inwisselbaarheid van de dollar voor goud, wat effectief het einde betekent van de Bretton Woods-overeenkomst en de start van zwevende wisselkoersen.
 • 1985: De Plaza Accord, waarbij vijf grote industriële landen afspreken om de waarde van de dollar te verlagen in een poging om de Amerikaanse handelsbalans te verbeteren.
 • 1990s-2000s: De dollar wordt steeds meer de dominante globale reservevaluta, gebruikt voor internationale transacties, reserves van centrale banken, en als voorkeursvaluta in veel landen buiten de VS.
 • 2008: De wereldwijde financiële crisis versterkt de rol van de dollar als 'veilige haven', waardoor de vraag naar dollars wereldwijd toeneemt ondanks de Amerikaanse economische uitdagingen.

Landen waar de Dollar actief is

 • Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Nederland)
 • Brits Indische Oceaanterritorium (Verenigd Koninkrijk)
 • Britse Maagdeneilanden (Verenigd Koninkrijk)
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Marshalleilanden
 • Micronesië
 • Oost-Timor
 • Palau
 • Turks- en Caicoseilanden (Verenigd Koninkrijk)
 • Zimbabwe
 • Amerikaanse Maagdeneilanden (VS)
 • Amerikaans-Samoa (VS)
 • Guam (VS)
 • Noordelijke Marianen (VS)
 • Puerto Rico (VS)

Munten en bankbiljetten

In de Verenigde Staten worden zowel munten als bankbiljetten gebruikt als officieel betaalmiddel.

Munten:

 • Penny ($0.01) met op de voorkant Abraham Lincoln en op de achterkant het Lincoln Memorial of de Unie Shield.
 • Nickel ($0.05) met op de voorkant Thomas Jefferson en op de achterkant Monticello.
 • Dime ($0.10) met op de voorkant Franklin D. Roosevelt en op de achterkant een fakkel, eikentak en olijftak.
 • Quarter ($0.25) met op de voorkant George Washington en op de achterkant verschillende ontwerpen voor elke staat en territorium.
 • Half Dollar ($0.50) met op de voorkant John F. Kennedy en op de achterkant de Presidentiële Zegel.
 • Dollar ($1.00) munten, met verschillende ontwerpen waaronder Susan B. Anthony, Sacagawea, en presidentiële portretten.

Bankbiljetten:

 • $1: Opdruk voorkant George Washington; achterkant Grootzegel van de Verenigde Staten. Bankbiljetten worden gemaakt van katoen gemengd met vlas.
 • $2: Opdruk voorkant Thomas Jefferson; achterkant Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Het $2-biljet is bijna niet meer in omloop.
 • $5: Opdruk voorkant Abraham Lincoln; achterkant Lincoln Memorial.
 • $10: Opdruk voorkant Alexander Hamilton; achterkant Ministerie van Financiën.
 • $20: Opdruk voorkant Andrew Jackson; achterkant Witte Huis.
 • $50: Opdruk voorkant Ulysses S. Grant; achterkant Capitool.
 • $100: Opdruk voorkant Benjamin Franklin; achterkant Independence Hall

Bankbiljetten met een nominale waarde van meer dan $100 zijn in 1969 uit circulatie genomen, hoewel ze nog steeds als wettig betaalmiddel gelden. Deze werden oorspronkelijk gebruikt voor transacties tussen banken. In Caribisch Nederland, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, worden echter alleen biljetten tot $100 erkend als wettig betaalmiddel volgens de Wet geldstelsel BES.De invloed van de Amerikaanse dollar op de Wereldeconomie

De United States Dollar (USD) beïnvloedt internationale handel, aangezien veel transacties, zoals de oliehandel, in dollars worden uitgevoerd. Een sterke of zwakke dollar heeft direct invloed op wereldwijde financiële markten, export, import en de schuldenlast van landen met leningen in USD.

Landen die hun valuta koppelen aan de dollar, moeten hun monetair beleid vaak aanpassen aan dat van de VS, wat de wereldwijde economische dynamiek beïnvloedt. De dominantie van de dollar versterkt de economische positie van de VS, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor het wereldwijde financiële systeem.

De Dollar en de Europese economie

De dollar heeft een significante invloed op de Europese economie, voornamelijk door handel, investeringen en wisselkoersschommelingen. Een sterke dollar kan Europese export naar de VS goedkoper maken, wat de Europese exporteurs ten goede komt. Tegelijkertijd maakt het import uit de VS duurder, wat kan leiden tot hogere kosten voor Europese bedrijven en consumenten. Wisselkoersschommelingen tussen de euro en de dollar beïnvloeden ook direct de investeringsstromen en kunnen de financiële markten in Europa beïnvloeden.

Hoe wordt de waarde van de Dollar bepaald?

De waarde van de Amerikaanse dollar wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkten. Factoren zoals rentetarieven van de Federal Reserve, economische indicatoren (zoals werkgelegenheidscijfers, inflatie, en economische groei), politieke stabiliteit en het handelsbalans van de Verenigde Staten spelen een cruciale rol.

Wanneer de vraag naar Amerikaanse dollars toeneemt, bijvoorbeeld door hogere rentetarieven of sterke economische prestaties, stijgt de waarde van de dollar. Omgekeerd, als de vraag afneemt of het aanbod toeneemt, daalt de waarde. Internationale investeringen en speculatie op de valutamarkten beïnvloeden ook de waarde van de dollar.

Koersontwikkeling van de Dollar

Na de Tweede Wereldoorlog vestigde de Verenigde Staten zich als de leidende economische macht, wat bevestigd werd tijdens de Conferentie van Bretton Woods in 1944. Hier werd het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgericht en streefden landen naar vaste wisselkoersen, waarbij de waarde van nationale valuta werd gekoppeld aan goud of de dollar, met een vaste prijs van 35 dollar per ounce goud.

Dit systeem hield stand tot eind jaren zestig, maar begon te wankelen toen de dollar overgewaardeerd leek. Door speculatie en een slinkende Amerikaanse goudvoorraad, beëindigde president Nixon in 1971 de goudstandaard, waarmee de dollar een zwevende valuta werd.

De koersontwikkeling van de dollar is sindsdien onderhevig aan fluctuaties, beïnvloed door verschillende factoren zoals internationale handel, economische indicatoren, en het beleid van de Federal Reserve. De wisselkoers van de dollar ten opzichte van andere belangrijke valuta, zoals de Zwitserse frank en de Japanse yen, heeft significante veranderingen ondergaan.

Pogingen om de koers te stabiliseren, zoals het Plaza-akkoord in 1985 en het Louvre-akkoord in 1987, hebben tijdelijke effecten gehad. In de loop der tijd laat de koers van de dollar ten opzichte van andere valuta zoals de euro sterke bewegingen zien, wat de centrale rol van de dollar in de wereldwijde financiële markten en internationale handel benadrukt.

Toekomst van de Dollar

De toekomst van de Amerikaanse dollar (US dollars) in de wereldeconomie is onderwerp van diverse speculaties. Experts wijzen op de sterke positie van de dollar als dominante reservevaluta, ondersteund door de omvangrijke Amerikaanse economie en financiële markten. Echter, uitdagingen zoals de groeiende Amerikaanse schuldenlast, politieke onzekerheden, en de opkomst van alternatieve valuta's en digitale munten kunnen deze positie bedreigen.

De invloed van opkomende economieën zoals China en technologische ontwikkelingen zoals cryptocurrencies bieden zowel kansen als risico's voor de toekomstige rol van de dollar. De meningen over de blijvende dominantie van de dollar zijn verdeeld, waarbij sommigen een verschuiving naar een multipolaire valutawereld voorzien.