Visum Amerika aanvragen: Gids en tips voor jouw aanvraag

Bekijk foto's

Het aanvragen van een Visum voor Amerika omvat het selecteren van het juiste visumtype, invullen van het DS-160 formulier, betalen van de kosten, en verzamelen van documenten zoals een geldig paspoort. Interviews bij de ambassade of het consulaat zijn nodig, waarbij bewijs van banden met het thuisland en financiële middelen vereist zijn. Nederlanders kunnen voor korte verblijven een ESTA aanvragen onder het Visa Waiver Program. Je leest hieronder er alles over.


Heb je als Nederlander een visum nodig voor Amerika?

Nee, als Nederlander heb je voor een kort verblijf in Amerika (tot 90 dagen) voor toerisme, zakenreizen of doorreis geen visum nodig. Dit valt onder het Visa Waiver Program (VWP). Wel moet je voor vertrek een ESTA aanvragen, wat staat voor Electronic System for Travel Authorization. Deze elektronische reistoestemming dien je uiterlijk 72 uur voor je vertrek online aan te vragen. Het is belangrijk om te weten dat een ESTA geen visum is, maar een vereiste om zonder visum naar Amerika te kunnen reizen. Als je langer dan 90 dagen wilt blijven of voor andere doeleinden dan toerisme, zakenreizen of doorreis naar Amerika gaat, heb je wel een visum nodig. Voor het aanvragen van een visum neem je contact op met de Amerikaanse ambassade of een consulaat.

Welke verschillende type visa zijn er in Amerika?

In de Verenigde Staten zijn er verschillende visumtypen voor mensen die vanuit een ander land willen reizen, werken, studeren, of om andere redenen het land willen bezoeken. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende visumtypen, inclusief een korte beschrijving van elk type:

 1. B-1/B-2 Visum (Bezoekersvisum): Dit visum is voor personen die de Verenigde Staten willen bezoeken voor zaken (B-1) of voor toerisme, vakantie of familiebezoek (B-2). Het is een van de meest aangevraagde visumtypen.

 2. F-1 Visum (Studentenvisum): Dit visum staat buitenlandse studenten toe om in de Verenigde Staten te studeren. Studenten moeten ingeschreven zijn bij een door de Amerikaanse regering erkende onderwijsinstelling.

 3. J-1 Visum (Uitwisselingsvisum): Dit visum is bedoeld voor personen die deelnemen aan uitwisselingsprogramma's in de Verenigde Staten, inclusief studenten, onderzoekers, artsen en andere specialisten.

 4. H-1B Visum (Werkvisum voor gespecialiseerde beroepen): Dit visum staat toe dat werknemers met een specifieke deskundigheid tijdelijk in de Verenigde Staten werken. Bedrijven moeten aantonen dat ze gekwalificeerde Amerikaanse werknemers niet voor de baan kunnen vinden.

 5. L-1 Visum (Intrabedrijfse overplaatsingsvisum): Dit visum is voor werknemers van internationale bedrijven die tijdelijk overgeplaatst worden naar een vestiging in de Verenigde Staten.

 6. O-1 Visum (Visum voor buitengewoon talent): Dit visum is voor individuen met buitengewone vaardigheden of prestaties in de wetenschap, kunst, onderwijs, zaken of sport.

 7. K-1 Visum (Verloofde(e) visum): Dit visum staat de verloofde(e) van een Amerikaanse burger toe om naar de Verenigde Staten te reizen voor het huwelijk. Het huwelijk moet binnen 90 dagen na aankomst plaatsvinden.

 8. E-2 Visum (Investeerdersvisum): Dit visum is voor investeerders die een aanzienlijk bedrag investeren in een Amerikaans bedrijf en die het bedrijf actief zullen beheren.

 9. C-1 Visum (Doorreisvisum): Dit visum staat toe dat reizigers die op doorreis zijn naar een ander land, kortstondig door de Verenigde Staten reizen.

Voor elk van deze visumtypen gelden specifieke voorwaarden en vereisten. Aanvragen worden ingediend bij een Amerikaans consulaat of ambassade in het land van herkomst. Het is belangrijk om goed na te gaan welk visumtype het beste past bij het doel van je reis naar de Verenigde Staten.


Hoe snel krijg je een visum voor de Verenigde Staten?

Na het interview is een eenvoudig bezoekersvisum (B-1/B-2) binnen enkele weken verwerkt, terwijl een werk- of studentenvisa (zoals H-1B of F-1) langer kunnen duren vanwege aanvullende vereisten en screenings.

Het is cruciaal om je visumaanvraag ruim voor de geplande reisdatum in te dienen om eventuele vertragingen op te vangen. Controleer altijd de actuele verwerkingstijden op de website van het Amerikaanse consulaat of de ambassade waar je de aanvraag indient voor de meest nauwkeurige schatting.

Benodigde documenten voor het aanvragen van een visum

Voor het aanvragen van een visum naar de Verenigde Staten zijn verschillende documenten vereist, ongeacht je nationaliteit. Hieronder vind je een lijst met de algemene documenten die je moet voorbereiden:

 1. Geldig paspoort: Je paspoort moet minstens zes maanden geldig zijn na de geplande datum van vertrek uit de Verenigde Staten. Voor gezinnen of groepen die samen reizen, heeft iedereen een eigen paspoort nodig.

 2. Niet-immigrant visumaanvraagformulier (DS-160): Vul het DS-160 formulier online in en print de bevestigingspagina uit, die je moet meenemen naar je interview.

 3. Fotografie: Een recente pasfoto die voldoet aan de strikte eisen van de Amerikaanse overheid.

 4. Visumkosten: Betaal de niet-terugbetaalbare visumaanvraagkosten vooraf en neem het bewijs van betaling mee.

 5. Interviewafspraak: Een bevestiging van je afspraak voor een visuminterview bij de ambassade of het consulaat.

 6. Bewijs van banden met je thuisland: Documenten die aantonen dat je sterke banden hebt met je land van nationaliteit, zoals een baan, een huis, of familie, die aantonen dat je van plan bent terug te keren na je bezoek aan de VS.

 7. Financiële bewijzen: Bewijs dat je de reis kunt financieren, zoals recente bankafschriften of een loonstrook.

 8. Reisplannen: Indien beschikbaar, details over je reisplannen, zoals hotelreserveringen en retourvluchttickets.

 9. Zakelijke documenten: Voor zakenreizigers, documenten die het doel van je bezoek ondersteunen, zoals een uitnodigingsbrief van het bedrijf in de VS, conferentieregistraties, etc.

 10. Specifieke documenten voor het type visum: Afhankelijk van het type visum waarvoor je solliciteert, kunnen aanvullende documenten vereist zijn. Bijvoorbeeld, studentenvisums (F-1) vereisen toelatingsbrieven van onderwijsinstellingen, terwijl werkvisums bewijs van werkgelegenheid of een sponsor in de VS kunnen vereisen.

VS-visum interview voorbereiden

Voor de voorbereiding op het VS-visum interview is het essentieel om alle vereiste documenten zorgvuldig te verzamelen en te organiseren, waaronder je paspoort, de bevestigingspagina van het ingevulde DS-160 formulier, foto's, bewijs van betaling van de visumkosten, en eventuele aanvullende documenten zoals financiële bewijzen, een Note verbale als je een diplomatiek of officieel visum aanvraagt, en documenten die je doel en bestemming in de VS ondersteunen.

Oefen mogelijke interviewvragen over je reisplannen, je band met je thuisland, en de reden van je bezoek aan de Verenigde Staten. Wees eerlijk en direct in je antwoorden, houd je aan de feiten, en blijf kalm en professioneel tijdens het interview. Een goede voorbereiding toont aan dat je je aanvraag serieus neemt en vergroot je kansen op een succesvolle visumverlening.

Tips voor een hoger slagingspercentage van je visum

 • Volg de richtlijnen nauwkeurig: Lees alle instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat je aan alle eisen voldoet.

 • Volledige en accurate informatie: Zorg ervoor dat je alle vragen op het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult.

 • Relevante documentatie: Verzamel alle benodigde documenten die aantonen dat je aan de visumvereisten voldoet.

 • Bewijs van terugkeer: Toon duidelijke banden met je thuisland om aan te tonen dat je van plan bent terug te keren.

 • Vroegtijdige aanvraag: Dien je visumaanvraag ruim van tevoren in om eventuele vertragingen op te vangen.

 • Voorbereiding op het interview: Oefen mogelijke vragen en zorg dat je zelfverzekerd en duidelijk kunt uitleggen waarom je in aanmerking komt voor het visum.

Veelvoorkomende fouten bij het aanvragen van een visum

Veelvoorkomende fouten bij het aanvragen van een visum omvatten het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie op het aanvraagformulier, het niet nauwkeurig volgen van de instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het overleggen van verouderde of niet-relevante documenten, het niet voldoen aan de foto-eisen, en het niet overtuigend aantonen van de intentie om terug te keren naar het land van herkomst. Deze fouten leiden tot vertragingen in de verwerking of zelfs tot afwijzing van de visumaanvraag.