Staten Amerika: Ontdek de 50 staten

Ontdek de vijftig staten van Amerika, hun staatsinrichting, oorsprong en hoe nieuwe staten toetreden tot de Verenigde Staten. Daarnaast worden ook andere gebieden die onder Amerikaanse soevereiniteit vallen behandeld, zoals Washington D.C., Puerto Rico, de Noordelijke Marianen, Amerikaans-Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam en de Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten (United States Minor Outlying Islands). De diversiteit van deze gebieden weerspiegelt de complexiteit van de Amerikaanse politieke en territoriale structuur.

Wat zijn de vijftig staten van Amerika?

De vijftig staten van Amerika zijn: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgië, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin en Wyoming.

Kaart van AmerikaStaatsinrichting van de staten

De staatsinrichting van Amerikaanse staten is gebaseerd op republikeinse en democratische principes, met elke staat als een republiek met democratisch gekozen leiders. De trias politica is verankerd in hun grondwetten. Een gouverneur staat aan het hoofd van de uitvoerende macht en wordt direct verkozen. De wetgevende macht bestaat meestal uit twee kamers, zoals de senaat en het Huis van Afgevaardigden. De autonomie van county's verschilt per staat, en de verkiezingsprocedures voor senatoren verschillen. Over het algemeen hebben senatoren langere zittingstermijnen dan leden van het Huis van Afgevaardigden van de staat.

Oorsprong van de staten

De Amerikaanse staten hebben uiteenlopende oorsprongen en culturele invloeden wat een rondreis door Amerika zo interessant maakt. De eerste dertien waren oorspronkelijk koloniën van Groot-Brittannië die snel toetraden nadat de Grondwet was geratificeerd, met Delaware als de pionier in 1787. Vier staten noemen zichzelf 'commonwealths', zonder juridisch verschil. Het grondgebied breidde zich westwaarts uit, waarbij Vermont, Texas, Californië, en Hawaï eerst onafhankelijke landen waren. De namen van de staten verschillen van Engels, Spaans of inheemse oorsprong tot verwijzingen naar Europese vorsten. Washington is vernoemd naar een voormalige president. De diversiteit weerspiegelt de rijke Amerikaanse cultuur en geschiedenis, die geworteld is in Engelse koloniën, onafhankelijke landen en inheemse tradities, en zich heeft ontwikkeld tot de unieke Amerikaanse staat zoals we die vandaag kennen.


Toetreden als staat

Toetreding van een nieuwe staat tot de Verenigde Staten vereist goedkeuring van het Amerikaans Congres. Vaak werden gebieden eerst als territoria bestuurd en vroegen ze later toelating. Er werd meestal een grondwetgevende vergadering gehouden om de grondwet van de nieuwe staat op te stellen, en soms werden grenzen aangepast. Toetreding was politiek gedreven en het Congres was niet verplicht om een staat toe te laten. Voor de Burgeroorlog was het gebruikelijk om afwisselend noordelijke en zuidelijke staten toe te laten om het evenwicht te bewaren. Nevada werd bijvoorbeeld toegelaten om steun te winnen voor Abraham Lincoln's herverkiezing. Sommige aanvragen, zoals die van de State of Franklin, de State of Sequoyah en de State of Deseret, werden nooit goedgekeurd.

Overige gebieden die tot de VS behoren

Naast de 50 staten van de Verenigde Staten zijn er ook andere gebieden die tot de VS behoren:

  • Washington D.C. (federaal district): Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten en wordt apart beheerd als een federaal district, los van elke staat.
  • Puerto Rico: Puerto Rico is een gemenebest van de Verenigde Staten en heeft een speciale status. Het is geen staat, maar Puerto Ricanen zijn Amerikaanse staatsburgers en hebben vertegenwoordiging in het Amerikaanse Congres.
  • Noordelijke Marianen: De Noordelijke Marianen zijn ook een gemenebest van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met Puerto Rico. Ze hebben een zekere mate van autonomie en Amerikaanse staatsburgerschap.
  • Amerikaans-Samoa: Amerikaans-Samoa is een territorium van de Verenigde Staten in de Stille Oceaan. Bewoners hebben Amerikaanse nationaliteit, maar geen volledig staatsburgerschap.
  • Amerikaanse Maagdeneilanden: De Amerikaanse Maagdeneilanden zijn een territorium in het Caribisch gebied en zijn onderdeel van de Verenigde Staten.
  • Guam: Guam is een ander territorium in de Stille Oceaan dat onder Amerikaanse soevereiniteit valt.
  • Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten (United States Minor Outlying Islands): Dit zijn kleine, afgelegen eilanden en atollen verspreid over de wereld, die onder de Verenigde Staten vallen, maar niet permanent bewoond zijn. Ze hebben geen eigen regering en worden direct bestuurd door de federale overheid.

Deze gebieden hebben verschillende juridische en bestuurlijke statussen binnen de Verenigde Staten en vertegenwoordigen de diversiteit van overzeese gebieden die onder Amerikaanse soevereiniteit vallen.