De geschiedenis van Amerika: 1492 tot heden

Bekijk foto's

Voordat Columbus in 1492 arriveerde, werd Amerika al duizenden jaren bewoond door inheemse volkeren, wiens levens drastisch veranderden door Europese kolonisatie, ziektes en conflicten. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1763 en 1789 resulteerde in de vorming van de Verenigde Staten, gevolgd door groei, industrialisatie en de afschaffing van slavernij tijdens de Burgeroorlog (1849-1865). De 20e eeuw zag de VS transformeren tot een supermacht door twee wereldoorlogen, de Koude Oorlog, en maatschappelijke verschuivingen, een status die ze sinds 1988 hebben behouden ondanks nieuwe uitdagingen in de 21e eeuw.

Tijdlijn van de geschiedenis van de Verenigde Staten

 • Precolumbiaans (<1492): Diverse inheemse culturen; grote verandering door Europese komst.
 • Spaanse expedities (1539): Hernando de Soto's expeditie; paarden geïntroduceerd.
 • Koloniale tijd (1607-1763): Jamestown gesticht; 13 Engelse koloniën gevormd.
 • Strijd om onafhankelijkheid (1763-1789): Onafhankelijkheidsverklaring in 1776; Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 • Groei VS (1789-1849): Louisiana Purchase, annexatie Texas, Mexicaans-Amerikaanse Oorlog.
 • Burgeroorlog (1849-1865): Afschaffing slavernij; Noord overwint Zuid.
 • Wereldmacht (1865-1918): Industriële groei, spoorwegen uitgebreid; invloed toegenomen.
 • Isolationisme (1918-1941): Grote Depressie; eindigt met Pearl Harbor.
 • Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog (1941-1964): WOII deelname; supermacht status; spanningen met Sovjet-Unie.
 • Vietnam en sociale onrust (1964-1980): Vietnamoorlog; burgerrechtenbewegingen.
 • Supermacht (1980-1988): Economische en politieke dominantie; Koude Oorlog.
 • Hedendaags (1988-heden): 9/11, financiële crisis 2008, politieke en sociale ontwikkelingen.


Precolumbiaans Amerika

Voor de komst van Columbus in 1492 was Amerika al duizenden jaren bewoond door de oorspronkelijke bewoners, bekend als Indianen. Deze volkeren ontwikkelden diverse culturen, van nomadische stammen tot geavanceerde beschavingen zoals de Azteken, Maya's en Inca's, met eigen landbouwtechnieken, architectuur en spirituele overtuigingen. In Noord-Amerika waren de oorspronkelijke bewoners verspreid over verschillende regio's, elk met unieke tradities. De komst van Europeanen leidde tot ingrijpende veranderingen voor deze gemeenschappen door ziektes, conflicten en kolonisatie.

Spaanse expedities

De Spanjaarden, die zich eerder in Mexico hadden gevestigd, waren de eerste Europeanen die Noord-Amerika trachtten binnen te dringen. Toen ze het noorden verkenden, bestond het huidige grondgebied van de Verenigde Staten voornamelijk uit uitgestrekte wouden, prairies en woestijnen. Hernando de Soto trok in 1539 Florida binnen voor een expeditie door het zuidoosten, maar werd in 1541 verslagen door de Mississippianen. Dit resulteerde niet in de verwachte rijkdom, maar het leidde wel tot de introductie van paarden, wat het leven op de uitgestrekte prairies drastisch veranderde.

Koloniale tijd (1607-1763)

In 1607 stichtten Engelse kolonisten Jamestown, de eerste permanente nederzetting in wat nu Virginia is. In 1620 arriveerden de Pilgrim Fathers in Massachusetts. Geleidelijk aan breidden de Engelsen hun koloniën langs de oostkust uit, uiteindelijk resulterend in dertien koloniën. Binnenlandse gebieden werden gekoloniseerd door de Fransen in Louisiana en Quebec, terwijl Spanje koloniën vestigde in Florida en later in Mexico en de zuidwestelijke staten van de VS.

Deze periode werd gekenmerkt door de verdrijving van de oorspronkelijke bewoners, vaak met geweld, en de opkomst van een slaveneconomie in de Zuidelijke koloniën, gebaseerd op de export van tabak en andere producten naar Europa.

De strijd om de onafhankelijkheid (1763-1789)

Tussen 1763 en 1789 werd de Verenigde Staten als natie geboren. Groeiend zelfbewustzijn onder de kolonisten leidde tot het conflict met Engeland, met als centrale vraag of het moederland belastingen aan de koloniën kon opleggen zonder vertegenwoordiging. Deze spanningen leidden uiteindelijk tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in 1775.

In 1776 werd de Onafhankelijkheidsverklaring aangenomen, waarin het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk werd verklaard. De oorlog tussen de kolonisten en Groot-Brittannië eindigde in 1783 met de erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.

Groei van de VS (1789-1849)

Na de onafhankelijkheid in 1783 begon de Verenigde Staten zich uit te breiden. Het land groeide van 13 staten naar een grotere natie. In 1803 werd de Louisiana Purchase gedaan, waardoor het grondgebied meer dan verdubbelde. De westwaartse expansie begon met de Lewis en Clark-expeditie, en in 1836 sloot Texas zich aan bij de Unie na afscheiding van Mexico. De Mexicaans-Amerikaanse Oorlog (1846-1848) resulteerde in territoriale winst voor de VS, inclusief Californië, dat goud ontdekte en de beroemde goudkoorts veroorzaakte.


Afschaffing van de slavernij: de Burgeroorlog (1849-1865)

De periode van 1849 tot 1865 was getuige van de afschaffing van de slavernij en de Amerikaanse Burgeroorlog. De Verenigde Staten bevonden zich in een periode van groeiende spanning tussen het snel geïndustrialiseerde noorden en het agrarische zuiden. De economie van het zuiden was gebaseerd op slavernij, terwijl het noorden zich richtte op arbeid.

Groei van abolitionisten

Een groeiende beweging van abolitionisten streefde naar de afschaffing van slavernij, zelfs in de zuidelijke staten. Er bestonden organisaties zoals de ondergrondse spoorweg, die zwarte slaven hielpen ontsnappen naar het noorden en naar Canada. In 1850 werd een compromis in het Congres gesloten, waarbij nieuwe staten zelf mochten beslissen over slavernij. Dit compromis werd later ongrondwettelijk verklaard.

Oprichting van de Republikeinse partij

Kort voor de verkiezingen van 1856 werd de Republikeinse Partij opgericht, die zich tegen slavernij keerde. In 1860 werd de Republikeinse kandidaat Abraham Lincoln gekozen als president. Dit leidde tot de afscheiding van veel zuidelijke staten van de Unie en de oprichting van de Confederate States of America, met Richmond, Virginia, als hoofdstad. De burgeroorlog brak uit in 1861 na de beschieting van Fort Sumter in South Carolina. Deze oorlog, die vier jaar duurde, was de bloedigste in de Amerikaanse geschiedenis. Na de Slag bij Gettysburg en de aanstelling van Ulysses S. Grant als bevelhebber van het noordelijke leger, begon het tij te keren. De economische kracht van het geïndustrialiseerde noorden en de maritieme blokkade van de Confederatie resulteerden uiteindelijk in een overwinning voor het noorden. In 1865 werd de slavernij officieel afgeschaft via een grondwetswijziging, maar de nasleep van de oorlog bracht uitdagingen voor het zuiden met zich mee. Het zou tot het midden van de volgende eeuw duren voordat het zuiden weer in opkomst zou komen.

Opkomende wereldmacht (1865-1918)

In de negentiende eeuw maakten de Verenigde Staten een opmerkelijke transformatie door, waarbij ze zich ontwikkelden tot een opkomende wereldmacht. Na de Burgeroorlog volgde een periode van wederopbouw, bekend als de Reconstruction, waarin de zuidelijke staten na militaire overheersing weer in de Unie werden opgenomen. De VS begonnen hun klim naar internationale macht.

Deze opkomst was te danken aan verschillende factoren, waaronder een continue stroom Europese immigranten en een ongeëvenaarde industriële groei. De aanleg van transcontinentale spoorwegen verbond de oost- en westkust, wat de verkenning van het onontgonnen gebied daartussen vergemakkelijkte. Helaas leidde deze expansie tot het verlies van levensonderhoud voor de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking, vooral vanwege de bijna-uitroeiing van de bizon, hun belangrijkste voedselbron.

In de late negentiende eeuw werd de VS een grote wereldmacht, met controle over gebieden zoals de Filipijnen, Cuba en Guam, na de overwinning op Spanje in de Spaans-Amerikaanse Oorlog. Cuba bleef formeel onafhankelijk, maar de VS hielden zich het recht voor om militair in te grijpen. Dit tijdperk legde de basis voor de rol van de VS als een groeiende wereldmacht.Isolationisme (1918-1941)

Na de Eerste Wereldoorlog, gedesillusioneerd door het falen om de hooggestemde idealen van President Woodrow Wilson te bereiken, richtte Amerika zich op isolationisme. De aandacht werd naar binnen gericht, weg van internationale betrekkingen, en concentreerde zich voornamelijk op binnenlandse en westelijke halfrondzaken.

Roaring twenties

De jaren twintig, ook wel de Roaring Twenties genoemd, waren een tijd van ongekende groei, maar dit werd bruut verstoord door de Beurscrash van 1929. De daaropvolgende depressie bereikte in 1933 een dieptepunt en bleef aanhouden, ondanks pogingen van de regeringen Hoover en Roosevelt om de werkloosheid aan te pakken met grootschalige projecten.

Pearl Harbor

Het isolationisme betekende aanvankelijk dat de VS zich militair afzijdig hielden van de Tweede Wereldoorlog. Ze stuurden echter geld en materiaal naar de geallieerden via de Lend-Lease Act. De aanval op Pearl Harbor door Japan in 1941 en de oorlogsverklaring van Duitsland dwongen de VS echter om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Dit markeerde het einde van het isolationistische tijdperk.

Tweede Wereldoorlog en het gevolg: de Koude Oorlog (1941-1964)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de Verenigde Staten een cruciale rol. De aanval op Pearl Harbor in 1941 bracht Amerika in de oorlog, en het land mobiliseerde zijn middelen voor een enorme inspanning. De Amerikaanse industrie draaide op volle toeren om de geallieerden te voorzien van wapens en materieel. Na de oorlog bevonden de VS zich aan de top van de wereldpolitiek, en ze waren een van de twee supermachten in de nasleep van de oorlog, wat leidde tot de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog was een langdurige ideologische strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het resulteerde in een wapenwedloop, spionageactiviteiten en conflicten over invloedssferen. De VS waren actief betrokken bij gebeurtenissen zoals de Koreaanse Oorlog en de Cubacrisis, waarbij ze probeerden de uitbreiding van het communisme tegen te gaan en hun invloed in de wereld te behouden.

Vietnam en sociale onrust (1964-1980)

De Vietnamoorlog was een belangrijk conflict in deze periode. De VS waren betrokken bij de oorlog als onderdeel van hun beleid om de verspreiding van het communisme tegen te gaan. Het conflict leidde tot verdeeldheid in Amerikaanse samenleving en massale protesten tegen de oorlog, vooral onder jongeren.

Sociale onrust was prominent in de jaren 60 en 70. Er waren burgerrechtenbewegingen die streven naar gelijke rechten voor Afro-Amerikanen, protesten tegen de oorlog in Vietnam, en de opkomst van de tegencultuur. De moorden op prominente figuren zoals Martin Luther King Jr. en Robert F. Kennedy schokten het land.

Supermacht (1980-1988)

In de jaren 80 werd de Verenigde Staten algemeen beschouwd als het machtigste land ter wereld. De term "supermacht" werd vaak gebruikt om hun dominante positie op het wereldtoneel te beschrijven. Dit tijdperk werd gekenmerkt door een sterke economische groei, de intensivering van de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie, en de conservatieve beleidsagenda onder presidenten zoals Ronald Reagan.

Hedendaags Amerika (1988-heden)

In de hedendaagse periode sinds 1988 hebben de Verenigde Staten hun positie als een van 's werelds machtigste naties behouden. Ze spelen een centrale rol in mondiale aangelegenheden, variërend van economische zaken tot geopolitiek. De Verenigde Staten hebben ook te maken gehad met interne uitdagingen, waaronder politieke verdeeldheid en sociale kwesties. Ontdek Amerika nu in levenden lijve met een rondreis door de VS

11 september

Op 11 september 2001 werd Amerika getroffen door een reeks terroristische aanslagen waarbij vliegtuigen werden gekaapt en in het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington D.C. werden gevlogen. Deze tragische gebeurtenissen resulteerden in een massale reactie van het Amerikaanse volk en leidden tot militaire acties in het buitenland, geleid door het Amerikaanse leger.

Financiële crisis

De financiële crisis van 2008 had diepgaande gevolgen voor de Amerikaanse economie en de wereldeconomie. Het begon als een ineenstorting van de huizenmarkt en verspreidde zich snel naar de financiële sector. De crisis leidde tot een diepe recessie en dwong de overheid tot grootschalige financiële reddingsoperaties om de economie te stabiliseren.

Jaren '10

De jaren '10 werden gekenmerkt door politieke polarisatie en sociale veranderingen. Barack Obama diende twee termijnen als president en implementeerde belangrijke hervormingen, waaronder de Affordable Care Act. De discussies over immigratie, klimaatverandering en raciale ongelijkheid kwamen centraal te staan in het nationale debat.

Jaren '20

In de jaren '20 van de 21e eeuw staat de Verenigde Staten voor nieuwe uitdagingen en kansen. Het land wordt geconfronteerd met kwesties zoals de pandemie van COVID-19, klimaatverandering en politieke verdeeldheid. Tegelijkertijd blijft Amerika een belangrijke speler op het wereldtoneel en zal het de komende jaren waarschijnlijk blijven evolueren en aanpassen aan de veranderende mondiale omstandigheden.