Amerikaanse vlag: Stars and stripes

Bekijk foto's

De Amerikaanse vlag, bekend als de Stars and Stripes, is een diep geworteld symbool van vrijheden en rechten in de Verenigde Staten, met dertien strepen voor de oorspronkelijke koloniën en sterren voor de staten. Het vouwen van de vlag en het halfstok hijsen in tijden van rouw zijn symbolische handelingen. De vlag wordt permanent getoond op verschillende locaties in de Verenigde Staten, inclusief historische en gedenkwaardige plaatsen, en kan blijven veranderen met het toetreden van nieuwe staten.Symboliek van de vlag van Amerika

De Amerikaanse vlag is een krachtig symbool dat diep geworteld is in de geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten. Voor veel Amerikanen staat de vlag symbool voor de vrijheden en rechten die zijn vastgelegd in de Grondwet van de Verenigde Staten, met name in de Bill of Rights. Het is een teken van individuele en persoonlijke vrijheden zoals beschreven in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Het ontwerp van de Amerikaanse vlag heeft ook symbolische betekenis. De sterren op de vlag vertegenwoordigen het hemelse en goddelijke doel dat de mens al sinds onheuglijke tijden nastreeft, terwijl de strepen symbolisch staan voor de lichtstralen van de zon. George Washington merkte op dat de sterren uit de hemel werden gehaald, het rood van het moederland werd gescheiden door witte strepen om aan te tonen dat de Verenigde Staten zich van Groot-Brittannië hadden afgescheiden. Het rood en wit van de vlag staan vaak voor het bloed dat is vergoten door degenen die hun leven hebben gegeven voor vrijheid en het streven naar dat ideaal.

De Belofte van Trouw (Pledge of Allegiance) is een andere manier waarop de Amerikanen hun toewijding aan de vlag uiten. De huidige tekst, die voor het laatst werd aangepast op 14 juni 1954, benadrukt de eenheid van de natie onder God en het streven naar vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Het is een plechtige uiting van loyaliteit aan de Amerikaanse vlag en de principes die deze vertegenwoordigt.

Ontwerp van de officiële vlag

De officiële vlag van de Verenigde Staten, bekend als de "Stars and Stripes," heeft een ontwerp dat diep verankerd is in de Amerikaanse geschiedenis en cultuur. Het ontwerp bestaat uit dertien horizontale strepen die afwisselend rood en wit zijn, met een blauw veld in de linkerbovenhoek. Dit ontwerp draagt een rijke symboliek met zich mee.

De dertien strepen herinneren aan de oorspronkelijke dertien Amerikaanse koloniën die in 1776 de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië verklaarden en de Verenigde Staten stichtten. De rode strepen symboliseren de moed en het doorzettingsvermogen van het Amerikaanse volk, terwijl de witte strepen staan voor zuiverheid en onschuld.

Het blauwe veld, dat soms het "kanton" wordt genoemd, vertegenwoordigt de Unie en staat voor de eenheid van de Verenigde Staten. Hierop zijn witte sterren geplaatst, die het huidige aantal staten in de Unie symboliseren. Oorspronkelijk waren er 13 sterren om de oorspronkelijke koloniën te vertegenwoordigen. Naarmate nieuwe staten werden toegelaten tot de Unie, werden er sterren toegevoegd. Op dit moment zijn er 50 sterren op de vlag, wat overeenkomt met de 50 staten die de Verenigde Staten vandaag de dag vormen.


Geschiedenis van de Amerikaanse vlag

De Grand Union Flag was de allereerste officiële vlag van de Verenigde Staten, met dertien rode en witte strepen en de Britse vlag in het kanton. De huidige Amerikaanse vlag, de "Stars and Stripes," werd aangenomen op 14 juni 1777 en heeft dertien witte vijfpuntige sterren op een blauwe achtergrond, die oorspronkelijk de dertien kolonies vertegenwoordigden en nu de vijftig Amerikaanse staten symboliseren.

Grand union flag

De Grand Union Flag, ook wel bekend als de Continental Colors, was de allereerste officiële vlag van de Verenigde Staten. Op het moment dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend op 4 juli 1776, was dit de vlag die in gebruik was. Het ontwerp van de Grand Union Flag was opmerkelijk en bevatte dertien rode en witte strepen, vergelijkbaar met de huidige Amerikaanse vlag. Echter, in het kanton, het blauwe vlak in de linkerbovenhoek, bevond zich de toenmalige Britse vlag, maar nog zonder het rode andreaskruis.

Dit ontwerp had symbolische betekenissen. De dertien rode en witte strepen stonden voor de eenheid en uniciteit van de dertien kolonies die zich verzetten tegen de Britse overheersing. Het gebruik van de Britse vlag in het kanton symboliseerde de wens om nog steeds hechte banden met Groot-Brittannië te behouden, zelfs in de periode van opstand. De Grand Union Flag speelde een cruciale rol in de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten en legde de basis voor de latere Stars and Stripes, die de huidige Amerikaanse vlag vertegenwoordigt.

Stars and stripes

Op 14 juni 1777 werd de huidige Amerikaanse vlag, bekend als de "Stars and Stripes," aangenomen als de officiële nationale vlag van de Verenigde Staten. Deze dag staat nu bekend als Flag Day. Volgens overlevering wordt Betsy Ross vaak toegeschreven als degene die de allereerste Amerikaanse vlag heeft genaaid.

De vlag heeft dertien witte vijfpuntige sterren in vijf horizontale rijen (3-2-3-2-3) op een blauwe achtergrond. Deze sterren vertegenwoordigen oorspronkelijk de dertien kolonies die zich onafhankelijk verklaarden van Groot-Brittannië. Het aantal sterren is in de loop van de tijd gegroeid en staat momenteel voor de vijftig Amerikaanse staten. De Amerikaanse vlag blijft een krachtig symbool van nationale eenheid en vrijheid en speelt een centrale rol in de Amerikaanse cultuur en identiteit.


Toekomst van de vlag van de Verenigde Staten van Amerika

De toekomst van de vlag van de Verenigde Staten verandert als nieuwe staten toetreden tot de Unie. Het United States Army Institute of Heraldry heeft plannen voor vlaggen met maximaal 56 sterren voor het geval er nieuwe staten worden opgenomen. Gebieden zoals Puerto Rico, Washington D.C., en delen van New York streven naar de status van staat. Als nieuwe staten worden toegevoegd, zullen er nieuwe sterren aan de vlag worden toegevoegd om deze staten te vertegenwoordigen. De vlag blijft een belangrijk symbool van nationale eenheid en vrijheid, dat kan evolueren met de groei en veranderingen in de Verenigde Staten.

Vlag instructie

Het vouwen van de Amerikaanse vlag is een ceremoniële handeling waarbij de vlag in een driehoekige vorm wordt gevouwen. In tijden van nationale rouw wordt de vlag halfstok gehesen na een kort moment aan de top te hebben gewapperd, met vereiste herhaling van hijsen naar de top voordat deze op halve mast wordt geplaatst, als teken van respect voor overledenen en eenheid tijdens tijden van verdriet.

Vouwen van de vlag

Het vouwen van de Amerikaanse vlag is een ceremoniële handeling die wordt uitgevoerd volgens militaire traditie, hoewel het niet expliciet in de vlaginstructies is vastgelegd. Deze vouwmethode resulteert in een driehoekige vorm, die doet denken aan de driepuntige hoeden die populair waren tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het vouwen van de vlag wordt meestal uitgevoerd wanneer deze niet in gebruik is en vereist gewoonlijk twee personen. Hier is hoe het wordt gedaan:

 • Houd de vlag met twee personen vast op taillehoogte, zodat het oppervlak parallel aan de grond is.
 • Vouw de onderste helft van de vlag over de bovenste helft, zodat deze in de lengte wordt gevouwen.
 • Vouw de vlag nogmaals in de lengte, zodat het blauwe kanton aan de buitenkant zichtbaar is.
 • Maak een driehoekige vouw aan de gestreepte hoek, zodat de gesloten rand bij de open rand komt.
 • Vouw de buitenste punt naar binnen om een nieuwe driehoek te vormen.
 • Herhaal deze driehoekige vouw over de gehele lengte van de vlag.
 • Wanneer het vouwen is voltooid, zal alleen een driehoekig blauw veld met witte sterren zichtbaar zijn.

Deze ceremoniële handeling wordt vaak uitgevoerd bij speciale gelegenheden en symboliseert respect en eerbied voor de Amerikaanse vlag. Het zorgt ervoor dat de vlag netjes en gepast wordt bewaard wanneer deze niet wordt gebruikt.

Amerikaanse vlaggen in tijden van rouw

In tijden van rouw heeft de Amerikaanse vlag een speciale symbolische betekenis. Deze wordt halfstok gehesen, op schepen wordt dit halfmast genoemd, nadat de vlag kortstondig aan de top heeft gewapperd. Het neerhalen van de vlag vereist dat deze opnieuw kortstondig naar de top wordt gehesen, voordat deze op halve mast wordt geplaatst.

Bijvoorbeeld, op Memorial Day, een dag van nationale herdenking voor gevallen militairen, wordt de vlag tot de middag halfstok gehesen en daarna tot zonsondergang aan de top gehouden. Het halfstok hijsen van de vlag gebeurt ook bij het overlijden van belangrijke regeringsleden, en de president of een staatsgouverneur kan een verordening uitvaardigen om de vlag halfstok te laten hijsen bij andere nationale rouwgelegenheden. Dit gebruik benadrukt respect voor de overledenen en herinnert aan de eenheid en veerkracht van de Verenigde Staten tijdens momenten van nationaal verdriet.

Locaties van de officiële Amerikaanse vlag

De Amerikaanse vlag wordt op verschillende locaties door het hele land permanent getoond als een teken van nationale trots en identiteit. Enkele van deze locaties zijn:

 • Fort McHenry en Flag House Square in Baltimore, Maryland.
 • Het USMC War Memorial in Arlington, Virginia.
 • Lexington, Massachusetts, waar de openingsschoten vielen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 • Bij het Witte Huis in Washington D.C.
 • Washington Monument, waar vijftig Amerikaanse vlaggen permanent wapperen.
 • Continu open zijnde vestigingen van de United States Customs Service.
 • Gettysburg, Pennsylvania, nabij het slagveld van de Slag bij Gettysburg.
 • Valley Forge, Pennsylvania, een historische locatie uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 • Middlebrook encampment in Bridgewater, New Jersey, een andere historische locatie uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 • Colton, Californië, ter herinnering aan de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog.
 • Het huis, de geboorteplaats en het graf van Francis Scott Key, de schrijver van "The Star-Spangled Banner."
 • Oorlogsmonument in Worcester, Massachusetts.
 • Sinds 1861 permanent wapperend in Taos, New Mexico, als reactie op incidenten waarbij de vlag werd neergehaald door sympathisanten van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
 • Het Capitool in Washington D.C. sinds 1918.
 • Mount Moriah Cemetery in Deadwood, South Dakota, waar legendarische personen uit het Wilde Westen, zoals Seth Bullock, Wild Bill Hickok en Calamity Jane, begraven liggen.
 • Op het oppervlak van de maan, geplaatst door verschillende missies van het Apolloprogramma, als een uniek symbool van Amerikaanse prestaties in de ruimte.